سوالات پرتکرار

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

داوری در طلاق چیست و چه مراحلی دارد

داوری در طلاق چیست و چه مراحلی دارد ؟...

ادامه خواندن

طلاق در صورت غیبت شوهر

تشریفات طلاق در صورت غیبت شوهر چگونه است ؟...

ادامه خواندن

مدت غیبت شوهر برای طلاق چقدر است

مدت غیبت شوهر برای طلاق چقدر است ؟...

ادامه خواندن

نحله چیست و شرایط تعلق آن کدام است

نحله چیست؟...

ادامه خواندن

سامانه ثنا

سامانه ثنا چیست و به چه علت ایجاد شده است ؟...

ادامه خواندن

قابلیت رجوع در ابرا

آیا ابراء قابل رجوع است ؟...

ادامه خواندن

جاسوسی رایانه ای

چنانچه افرادی به شکل غیرمجاز و غیر قانونی نسبت به داده های س......

ادامه خواندن

اطلاعات محرمانه داده ها و سامانه های مخابراتی

مجازات جرم دسترسی غیر مجاز به داده ها و اطلاعاتی که توسط تدا......

ادامه خواندن

خطا در حفظ اطلاعات سری

اگر ماموران و کارمندان دولتی که مسئول حفظ اطلاعات سری هستند......

ادامه خواندن

جعل رایانه ای

اگر فرد یا افرادی به صورت غیر مجاز با دست کاری تراشه ها،داده......

ادامه خواندن

ابرام رای فرجامی

منظور از ابرام رای فرجامی چیست و اگر دیوان عالی کشور رای را......

ادامه خواندن

اعتراض به رای دیوان عالی کشور

اگر دیوان عالی کشور در صورت بررسی شکلی رای صادره از دادگاه ق......

ادامه خواندن

نقص رای

در صورتی که دیوان رای را نقص کند خودش رای مقتضی صادر خواهد ک......

ادامه خواندن

ابرام

معنی لغوی ابرام چیست ؟...

ادامه خواندن

ابرا مهریه

آیا زوجه ای که مهریه خود را به همسرش بخشیده می تواند از بخشش......

ادامه خواندن
image
image