مزایده خودرو بابت مهریه

  • صفحه اصلی
  • سوالات پر تکرار
  • مزایده خودرو بابت مهریه
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
مزایده خودرو بابت مهریه

آیا زوجه برای گرفتن مهریه میتواند خودروی زوج را درخواست نماید؟ به چه طرقی میتواند؟

02 تیر 1400 369
یکی از راه های بدست آوردن حق و حقوق مالی توسط زوجه توقیف خودرو همسر برای گرفتن مهریه می باشد
زوجه می‌تواند نسبت به توان مالی زوج برای توقیف خودرو اقدام نماید که به دو روش امکان پذیر است (دادگاه و اجرای ثبت )
آیا میدانید در هر ساعت از شبانه روز میتوانید مشکل حقوقی خود را با وکلای مجرب در میان بگذارید؟