توقیف خودرو از طریق دادگاه

  • صفحه اصلی
  • سوالات پر تکرار
  • توقیف خودرو از طریق دادگاه
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
توقیف خودرو از طریق دادگاه

توقیف خودرو از طریق دادگاه و اجرای ثبت چه مراحلی دارد؟

02 تیر 1400 402
اگر زوجه بخواهد از طریق دادگاه برای مهریه خود نسبت به توقیف ماشین اقدام نماید باید دادخواستی مبنی بر مطالبه مهریه به دادگاه ارائه نمایند و همزمان با ارائه این دادخواست به دادگاه باید درخواست تامین خواسته نماید تا فوراً خودروی زوج را توقیف نمایید که مهلتی به زوج جهت معامله به قصد فرار از دین ندهد. (انتقال خودرو به نام دیگری - پنهان کردن خودرو)

پس از معرفی خودرو به عنوان تامین خواسته زوجه باید اقدام به استعلام از پلیس راهور نماید تا وسایل نقلیه به میزان مهریه توقیف در سیستم راهور و همچنین توقیف فیزیکی در پارکینگ نماید.

توقیف خودرو از طریق اداره اجرای ثبت

زوجه می تواند مهریه خود را از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته و مطالبه نماید که برای این کار می بایست به دفتر خانه ای که نکاح در آن واقع شده مراجعه نماید و تقاضای اجرائیه کند و پس از آن پرونده به اداره ثبت واحد اجرای ثبت ارجاع و تشکیل پرونده می گردد و زوجه می تواند بابت مهریه خود تقاضای توقیف هرگونه خودروی متعلق به زوج را نماید و همچنین واحد اجرای ثبت دستور توقیف خود را به پلیس راهور اعلام و چنانچه خودرویی در سیستم راهور به نام زوج وجود داشت از طریق سیستم توقیف و از نقل و انتقال آن جلوگیری به عمل آید و زوجه می تواند خودروی مذکور را در هر کجا که مشاهده نمود از طریق مامورین انتظامی توقیف و به پارکینگ منتقل نماید.

پس از توقیف خودرو با ارجاع به کارشناس مربوطه خودرو به لحاظ قیمتی ارزیابی می‌شود و برای فروش در مزایده آگهی خواهد شد اگر خودرو طی مزایده به فروش نرسد زوجه میتواند به عنوان طلب خود (مهریه) خودرو را به تملک خود در آورد.
آیا میدانید در هر ساعت از شبانه روز میتوانید مشکل حقوقی خود را با وکلای مجرب در میان بگذارید؟