جلوگیری از انکار رابطه زوجیت
چگونه از انکار رابطه زوجیت جلوگیری کنیم؟
برای اینکه چنین مشکلی در آینده پیش نیاید، باید در زمان انعقاد عقد ازدواج آن را در دفتر رسمی ازدواج ثبت کنید. لازم به ذکر است که ثبت ازدواج به عهده مرد است و اگر مردی بعد از یک ماه از زمان وقوع عقد از ثبت رسمی آن اجتناب کند، به حبس تعزیری درجه ۷ یا جزای نقدی درجه ۵ محکوم خواهد شد. در مواردی که دسترسی به دفاتر رسمی امکان‌پذیر نیست، مراتب عقد باید در یک صورتجلسه نوشته و به امضای شهود برسد. لازم به ذکر است که میزان مهریه نیز باید در این صورتجلسه ذکر شود.
شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز، سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب ما بپرسید