مبلغ توقیفی بیشتر از مبلغ خواسته در مزایده

  • صفحه اصلی
  • سوالات پر تکرار
  • مبلغ توقیفی بیشتر از مبلغ خواسته در مزایده
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
مبلغ توقیفی بیشتر از مبلغ خواسته در مزایده

چنانچه مبلغ مبیع توقیفی بیشتر از مبلغ مهریه بیشتر باشد چه راه حلی در پیش می باشد؟

02 تیر 1400 290
نکته حائز اهمیت می‌باشد این است که برای مثال اگر مهریه زوجه ۱۰۰ میلیون تومان باشد اما قیمت خودرو ۱۵۰ میلیون زوج می توانند با فروش خودرو طلب خود را استیفا نماید و مابقی مبلغ زوج تادیه میگردد
آیا میدانید در هر ساعت از شبانه روز میتوانید مشکل حقوقی خود را با وکلای مجرب در میان بگذارید؟