توقیف ملک فروخته

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
توقیف ملک فروخته

بنده ملکی را به شخصی فروخته ام که ایشان مابقی مبلغ مورد معامله را پرداخت نمی کند آیا میتوانم نسبت به توقیف ملک فروخته شده اقدام کنم؟

07 تیر 1400 376
شما می‌بایست برای مطالبه ثمن دادخواست دهید و امکان توقیف ملک در راستای تامین خواسته یا بعد از صدور حکم محکومیت یا شرایط مستثنیات دین امکان‌پذیر است
آیا میدانید در هر ساعت از شبانه روز میتوانید مشکل حقوقی خود را با وکلای مجرب در میان بگذارید؟