اقرار نامه عزل وراثت
بنده پسری دارم که اولاد ناشایستی است آیا میتوان او را با اقرار نامه عزل وراثت از ارث محروم کرد؟
خیر اگرچه فرزند شما باعث آزار و اذیتتان شده است اما به موجب قانون ایران امکان محروم کردن اولاد از ارث وجود ندارد و شما صرفا می توانید قبل از مرگ اموال خویش را به شخص دیگری منتقل نمایید که در این صورت امکان بهره مند شدن فرزندتان از ارث بعد از انتقال مال منتفی شود.
شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز، سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب ما بپرسید