نحوه محاسبه دیه شکستگی مهره کمر

 

چگونه دیه شکستگی مهره کمر را محاسبه کنیم؟

آسیب دیدن ستون فقرات امکان دارد صدمات جبران‌ناپذیری برای افراد به همراه داشته باشد. بر همین اساس، قانون‌گذار برای صدماتی که امکان دارد به ستون فقرات وارد گردد، مجازات دیه در نظر گرفته است. مجازات دیه تعیین شده برای آسیب دیدن ستون فقرات، یک مجازات اصلی بوده که در قانون و بر اساس منابع فقهی میزان آن مشخص گردیده است. میزان دیه شکستگی مهره کمر در رابطه با تمامی صدمات وارد آمده به این ناحیه یکسان نبوده و با توجه به اینکه آسیب قابل درمان باشد یا خیر، موجب فلج و سستی پاها شود یا خیر متفاوت خواهد بود و بایستی به نرخ دیه همان سال پرداخت شود.

در این مطلب سعی داریم به موضوع دیه شکستگی مهره کمر یا ستون فقرات در صورت درمان شدن و عدم درمان آن بپردازیم. در صورتی که سوالاتی در خصوص دیه شکستن ستون فقرات دارید، با ما همراه باشید.

دیه شکستگی ستون فقرات در صورت عدم درمان

همانطور که می‌دانید، شکستگی گردن، دیه شکستن گردن و نقص آن را به همراه دارد. بنابراین صدمات وارد آمده به ستون فقرات هم منجر به تعلق دیه به شخص آسیب دیده خواهد شد. از جمله آسیب‌های وارد شده به ستون فقرات می‌توان به شکستگی یا خمیدگی ستون فقرات و نیز از بین رفتن منافع بعضی اعضا اشاره داشت. دیه ستون فقرات با در نظر گرفتن اینکه آسیب وارد آمده به ستون فقرات بدون عیب و نقص قابل درمان باشد یا خیر و یا آن‌که منجر به از بین رفتن منافع و ایجاد صدمات دیگر شود، متفاوت خواهد بود.

ماده 647 قانون مجازات اسلامی، در رابطه با دیه شکستگی مهره کمر و ستون فقرات با عمل جراحی و صدمات وارد شده به این قسمت تعیین تکلیف نموده است. دیه شکستگی ستون فقرات در صورت عدم درمان از قرار زیر مقرر گردیده است:

«دیه شکستن ستون فقرات و دیه شکستگی مهره کمر با عمل جراحی، در صورتی که اصلا درمان نشود و یا بعد از علاج، به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.» که میزان دیه شکستن ستون فقرات در سال ۱۴۰۲ بر حسب نرخ دیه معادل نهصد میلیون تومان است.

شکستگی ستون فقراتی که غیر قابل درمان باشد و منجر به از بین رفتن یکی از منافع شود، مثل اینکه شخص قادر به راه رفتن یا نشستن نباشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار خود را از دست دهد، علی‌رغم دیه شکستگی مهره کمر که دیه کامل بوده، موجب دیه یا ارش هر کدام از عوارض ایجاد شده نیز است. دیه ارش توسط قاضی و با در نظر گرفتن نظر پزشکی قانونی تعیین می‌شود.

در این ماده منظور از شکستن ستون فقرات،  شکسته شدن یک یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به غیر از مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه است.

دیه شکستگی ستون فقرات در صورت درمان

به موجب ماده 647 قانون مجازات اسلامی، دیه شکستگی ستون فقرات در صورت درمان آن از قرار ذیل است:

«دیه شکستن ستون فقرات و دیه شکستگی مهره کمر با عمل جراحی که بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه کامل است.» از این رو، مبلغ دیه شکستگی مهره کمر  در صورت درمان بدون عیب و نقص، بایستی از طریق مسئول پرداخت دیه داده شود، با توجه به نرخ دیه کامل، معادل نود میلیون تومان است.

دیه شکستگی مهره کمر و دیه شکستن ستون فقرات  با عمل جراحی که بدون عیب قابل درمان باشد، اما منجر به از بین رفتن یکی از منافع شود، مثل عدم توانایی راه رفتن، نشستن، توان جنسی یا کنترل ادرار، موجب دیه کامل برای صدمات وارده بوده که با توجه به نرخ دیه کامل معادل نهصد میلیون تومان است.دیه شکستن ستون فقرات منجر به فلج شدن پاها

مطابق با ماده 647 قانون مجازات اسلامی، دیه شکستگی ستون فقرات که موجب فلج یا سستی پاها می‌شود، بر اساس توضیحات زیر بوده و لازم است طبق نرخ دیه همان سال پرداخت گردد:

«دیه شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی حس شدن پاها گردد، علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو سوم دیه برای فلج دو پا می‌شود است.» بدین معنا که علاوه بر دیه ستون فقرات، دیه فلج پا هم بایستی پرداخت گردد که مبلغ دو سوم دیه است و بر حسب نرخ دیه کامل معادل ششصد میلیون تومان است.

لازم است بدانید هنگامی که قاضی در حکم میزان دیه شکستگی مهره کمر و دیه شکستگی ستون فقرات  با عمل جراحی را تعیین می‌کند، مسئول پرداخت دیه بایستی ظرف مهلت قانونی تعیین شده، دیه را به مجنی علیه (قربانی) پرداخت نماید؛ در غیر این حالت، می‌توان به دلیل عدم پرداخت وجه دیه به اجرای احکام مراجعه نمود و نسبت به صدور حکم جلب مشتکی عنه اقدام کرد. همچنین مبلغ دیه ستون فقرات با در نظر گرفتن نرخ دیه همان سال محاسبه خواهد شد.

دیه خمیده شدن پشت بدون شکستن ستون فقرات

در صورتی که به دلیل صدمه وارد آمده به ناحیه ستون فقرات، پشت شخص خمیده شده باشد و این خم شدگی با وجود عدم شکستن ستون فقرات غیر قابل درمان باشد، وجهی که تحت عنوان دیه خمیدگی پشت تعیین می‌شود معادل یک دیه کامل خواهد بود.

چنانچه آسیب وارد شده به ستون فقرات منجر به خمیدگی پشت شده و قابلیت درمان داشته باشد، وجهی که تحت عنوان دیه تعیین می‌گردد معادل یک دهم دیه کامل خواهد بود. در حقیقت، اگر ستون فقرات به دلیل ضربه از پشت شکسته نشده باشد و خمیدگی ناشی از آن در ناحیه کمر قابل درمان باشد، شخص آسیب دیده فقط مشمول دریافت یک دهم دیه کامل می‌شود.

دیه شکستگی مهره کمر بر حسب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی محاسبه شده و مطابق با میزان آسیب وارده به بدن شخص مصدوم بر اثر حادثه عمدی یا غیرعمدی مبلغ دیه تعیین می‌گردد.

دیه شکستن استخوان دنبالچه ستون فقرات

 

 

بعضا پیش می‌آید که آسیب وارده به ستون فقرات منجر به آسیب دیدن استخوان دنبالچه می‌شود. این عارضه می‌تواند صدمات بسیاری اعم از عدم کنترل مدفوع یا  عدم کنترل باد معده را در پی داشته باشد. چنانچه شکستگی استخوان دنبالچه بدون عیب و تقص درمان گردد و عوارض خاصی به دنبال نداشته باشد، وجهی که تحت عنوان دیه تعیین می‌شود معادل حد ارش در نظر گرفته شده توسط قاضی است.

چنانچه که آسیب وارد شده به استخوان دنبالچه علی‌رغم شکستگی این ناحیه منجر به از دست دادن قدرت کنترل مدفوع برای شخص گردیده باشد، وجهی که تحت عنوان دیه تعیین می‌شود معادل دیه کامل یا ششصد میلیون تومان در سال جاری خواهد بود.

در صورتی که شکستگی استخوان دنبالچه درمان گردد اما شخص کنترل باد معده را از دست دهد، مبلغ دیه با توجه به حد ارش در نظر گرفته شده توسط قاضی تعیین خواهد شد. چنانچه صدمه به حدفاصل بیضه‌ها و مقعد وارد گردد و به دلیل این آسیب شخص دیگر قادر به کنترل ادرار، مدفوع یا هر دو آن‌ها نباشد، شخصی که موجب این عارضه گردیده است بایستی دیه کامل را به شخص آسیب‌دیده پرداخت کند.

جمع بندی

صدماتی که به ناحیه ستون فقرات وارد می‌گردد برخی مواقع ممکن است زندگی شخص آسیب دیده را به طور کامل دچار تغییر کند و او دیگر قادر به راه رفتن، ایستادن و یا حتی کنترل مدفوع و ادرار خود نباشد. با در نظر گرفتن اینکه آسیب وارده به ستون فقرات، ناحیه نخاع و قسمت نشیمنگاه تا چه میزان بوده و چه آسیب‌هایی را در پی داشته، دیه شکستگی مهره کمر و ستون فقرات و… تعیین خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با دیه چیست و دیه سایر اعضای بدن چقدر است می‌توانید از مشاوران ما کمک بگیرید.

سوالات متداول

۱. میزان دیه شکستگی مهره کمر و ستون فقرات چقدر است؟

با در نظر گرفتن قابل درمان بودن یا نبودن شکستگی ستون فقرات و فلج شدن پاها بر اثر این صدمه، میزان دیه ستون فقرات متغیر است.

۲. دیه قطع نخاع ستون فقرات چقدر است؟

در صورتی که آسیب عمدی یا غیرعمدی منجر به قطع شدگی نخاع یک شخص گردیده باشد، مبلغی که تحت عنوان دیه در نظر گرفته می‌شود معادل یک دیه کامل خواهد بود.

۳. دیه شکستگی مهره کمر در تصادف چگونه محاسبه می‌شود؟

برای تعیین دیه شکستگی کمر بر اثر تصادف بایستی قابلیت درمان آسیب و شدت آن تعیین گردد.