ارث عروس از پدر شوهر چقدر است؟ + همه ی شرایط تعلق به عروس

  • صفحه اصلی
  • مقالات
  • ارث عروس از پدر شوهر چقدر است؟ + همه ی شرایط تعلق به عروس
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
ارث عروس از پدر شوهر چقدر است؟ + همه ی شرایط تعلق به عروس

ارث عروس از پدر شوهر چقدر است؟ + همه ی شرایط تعلق به عروس

ارث عروس از پدر شوهر - قرابت و خویشاوندی سببی - خویشاوندی نسبی - ماترک پدر همسر - وصیت - فوت یک شخص و تقسیم دارایی های آن - اقوام سببی متوفی - ارث بردن از پدر شوهر

تام کروز
یکی از مسائل مختلفی که در قانون به آن اشاره شده نحوه تقسیم ارث میان اقوام سببی و نسبی است. پس از تقسیم ارث میان این افراد، مال فرد فوت شده به خویشاوندان تعلق می گیرد و از آن پس این دارایی ها جزو اموال آن ها به حساب می آید. اغلب ارث به اقوام سببی تعلق نمی گیرد اما در برخی مواقع نیز امکان دارد اقوام سببی متوفی از ارث برخوردار شوند که یکی از این اقوام سببی عروس است.

از جمله مسائلی که برخی مواقع موجب به وجود آمدن اختلاف می شود آن است که آیا عروس از ارث پدر شوهر برخوردار می‌شود یا خیر؟ لازم به ذکر است برای آن که عروس از ارث پدر شوهر برخوردار شود باید شرایطی فراهم باشد که در ادامه بیشتر به این شرایط می پردازیم.


افرادی که از ارث برخوردار می شوند

به اساس مقررات وضع شده زمانی که شخصی فوت می کند سه طبقه از خویشاوندان می توانند ارث به جا مانده از شخص فوت شده را دارا شوند.

در صورتی که وارثی در طبقه قبل زنده بوده و شرایط دریافت ارث را داشته باشد، ارث به وارثان طبقه بعد تعلق نخواهد گرفت. سه دسته ای که از ارث برخوردار می شوند به عبارت زیر هستند.

  1. طبقه نخست: فرزند، نوه، پدر و مادر
  2. طبقه دوم: خواهر، برادر، فرزندان آن ها و اجداد
  3. طبقه‌ سوم: خاله، دایی، عمه، عمو و فرزندانشان

در طبقاتی که ذکر شد تنها خویشاوندان نسبی بودند که ارث می بردند. به جز رابطه خویشاوندی بین زن و شوهر که این دو به واسطه ازدواج با یکدیگر خویشاوند سببی محسوب می شوند، سایر افرادی که ارث می برند جزو خویشاوندان نسبی هستند.

ارث عروس از پدر شوهر خود

هنگامی که فردی به دلایل مختلف فوت می کند دارایی ها و اموال او برای وراث باقی خواهد ماند. به شخصی که دارایی هایش باقی می ماند مورث و به فردی که اموال را دریافت می کند وارث می گویند. مالی که از مورث به وارث می رسد نیز ارث یا ترکه شناخته می شود.
یکی از سوالاتی که ممکن است برای افراد پیش آید آن است که عروس نیز جزء وراثی که ارث دریافت می کنند به حساب می آید یا نه؟ همانطور که گفته شد خویشاوندان به دو دسته سببی و نسبی تقسیم می شوند.
خویشاوندان سببی افرادی هستند که رابطه خونی با فرد ندارند و به واسطه ازدواج با مورث خویشاوند شده اند. اما خویشاوندان نسبی اشخاصی هستند که با مورث رابطه خونی دارند و به واسطه تولد با شخص خویشاوند هستند.  
حال در جواب سوال مذکور باید بگوییم در صورتی ‌که خویشاوندی عروس با پدر شوهر نسبی باشند به عروس ارث تعلق می گیرد؛ اما اگر خویشاوندی و رابطه آن ها سببی باشد عروس از ارث برخوردار نخواهد شد، مگر تحت شرایط خاص.
البته لازم به ذکر است در صورتی که عروس علاوه بر آنکه عروس شخص فوت شده محسوب می شود با پدر شوهر رابطه نسبی نیز داشته باشد؛ به عنوان مثال برادرزاده شخص فوت شده به حساب آید در شرایط خاص می تواند از ارث برخوردار شود.  
همچنین اگر شوهر زوجه فوت شود اما فوت او پس از فوت پدر شوهرش باشد، ترکه شوهر به عنوان ارث به زوجه تعلق می گیرد. در ادامه بیشتر به این شرایط اشاره خواهیم کرد.

شرایط ارث بردن عروس از پدر شوهر

همانطور که گفته شد فقط تحت شرایط خاصی ارث پدر شوهر به عروس تعلق می گیرد.
اگر هیچ یک از شرایط زیر موجود نباشند عروس تنها در صورتی که پدر شوهر قبل از فوت وصیت کند که بخشی از مالش به عروس او تعلق بگیرد، از ارث برخوردار خواهد شد. البته این امر به دلیل وصیت است نه ارث قانونی عروس. در غیر این صورت تنها عروس تحت شرایط زیر از پدر شوهرش ارث خواهد برد.

رابطه خویشاوندی نسبی بین عروس و پدر شوهر باشد.

یکی از این شرایط آن است که عروس علاوه بر رابطه سببی با پدر شوهر، رابطه نسبی نیز داشته باشد.  
به این گونه که پسر با دختر عمو و یا دختر عمه خود ازدواج کرده باشد؛ در این صورت عروس برادرزاده و یا خواهرزاده شخص فوت شده محسوب می شود.
اگر پدر شوهر بعد از فوت وارثی نداشته باشد که ارث به او برسند، ترکه به عروسش که همان خواهرزاده یا برادرزاده اش است، تعلق خواهد گرفت. البته باید بگوییم در صورتی که مورث توسط وارث به قتل برسند به قاتل ارثی تعلق نمی گیرد؛ حتی اگر شخص دارای شرایط دریافت ارث باشد.

شوهر بعد از پدر شوهر فوت کند.

جالب است بدانید در صورتی که پدر شوهر و عروس تنها رابطه سببی داشته باشند و پدر شوهر فوت کند و همچنین شوهر نیز بعد از آن از دنیا برود، ارثی که قرار بود از سوی پدر به پسر برسد پس از مرگ پسر به همسر او یعنی عروس، خواهد رسید. البته این ارث عروس محسوب نمی ‌شود و در اصل ترکه پسر بوده که بعد مرگش به همسر او رسیده است.
دقت داشته باشید رسیدن این مال به عروس تنها در صورتی است که پسر بعد از پدر خود فوت کند. پس در صورت فوت شوهر، زن می تواند سهم الارث خود را ارث شوهر بردارد. این گونه عروس به صورت غیر مستقیم از ارث پدر شوهر برخوردار شده است.

عروس نزدیکترین خویشاوند پدر شوهر به حساب آید.

در قانون اشاره شده در صورتی که پدر شوهر فوت کند و یا مفقودالاثر شود، شوهر بعد از پدر شوهر فوت شده باشد، پدر شوهر دارای خویشاوند نزدیک تری همچون پدر، مادر، فرزند، همسر، خواهر، برادر، و... نباشد و عروس از ارث محروم نشده باشد، عروس از پدر شوهر ارث خواهد برد.
در صورتی که یکی از خویشاوندان نزدیک تر پدر شوهر نیز وجود داشته باشد و یا یکی از شرایط مذکور فراهم نباشد، عروس از ارث برخوردار نخواهد شد.

میزان ارث عروس از پدر شوهر

یکی از اصلی ترین سوالاتی که در این بخش مطرح می شود آن است که میزان ارث عروس از پدر شوهر چقدر است؟
در جواب این سوال باید بگوییم با توجه به شرایط بالا میزان ارث محاسبه می شود و مشخص خواهد شد میزان ارث عروس چقدر است.

رابطه خویشاوندی نسبی بین عروس و پدر شوهر باشد.

به عنوان مثال در صورتی که بین پدر شوهر و عروس رابطه نسبی وجود داشته باشد در مرحله اول باید نگاه کنیم که رابطه نسبی بین این دو از سوی مادری است و یا پدری.  
در وهله بعد باید دید علاوه بر عروس چند نفر دیگر از پدر شوهر ارث می برند. پس از روشن شدن این دو مسئله می توان گفت ارث مال پدر شوهر برای عروس چقدر است.
لازم به ذکر است در صورتی که پدر شوهر جز عروس، برادرزاده، خواهرزاده و یا خویشاوند دیگری نداشته باشد عروس از کل ترکه پدر شوهر برخوردار می شود.
اگر جز عروس وارث دیگری نیز وجود داشته باشد مانند پسر دایی، پسر عمو یا هر شخص دیگری، هر کدام از این افراد می توانند از ارث پدر شوهر به اندازه سهم الارث پدر یا مادر خود که در قید حیات نیستند برخوردار شوند.
نحوه محاسبه این نوع ارث بدین گونه است که محاسبه می شود اگر فرزندان پدر شوهر زنده بودند چقدر ارث می برند. به همان میزان محاسبه شده، به فرزندان اشخاصی که فوت شده اند ارث تعلق خواهد گرفت. 

شوهر بعد از پدر شوهر فوت کند.

از سوی دیگر اگر بین عروس و پدر شوهر رابطه نسبی وجود نداشته باشد و آن دو تنها به وسیله رابطه سببی به یکدیگر متصل شوند و شوهر پس از پدر شوهر فوت کند، تعیین میزان سهم الارث عروس کمی متفاوت تر خواهد بود.  
اگر شوهر دارای فرزند بوده باشد یک هشتم ترکه به جا مانده پدر برای شوهر به عروس می رسد؛ اما اگر شوهر فرزند نداشته باشد میزان ارث عروس از ترکه پدر شوهر یک چهارم خواهد بود.

عروس نزدیکترین خویشاوند پدر شوهر به حساب آید.

در صورتی که پدر شوهر هیچ خویشاوند نزدیکی به جز عروس نداشته باشد و عروس نزدیکترین خویشاوند پدر همسرش به حساب بیاید، تمام ترکه او به عروس می رسد.
لازم به ذکر است پدرشوهر می تواند به وسیله وصیت نیز اموال خود را به عروسش انتقال دهد؛ حتی اگر خواهان رسیدن کل ارث خود به عروس باشد.
البته باید بگوییم حتی اگر پدر شوهر تمام اموال خود را نیز به وسیله برجای گذاشتن وصیت به عروسش بخشیده باشد، تنها یک سوم اموال به عروس می رسد. دو سوم دیگر برای بخشیده شدن نیاز به اجازه وراث شخص وصیت کننده دارد.

در نهایت

در این مقاله تلاش کردیم شما را با قوانینی که در حوزه تقسیم ارث به ویژه میزان ارث عروس از پدر شوهر وجود دارد آشنا کنیم.  
در مطالب مذکور به افرادی که وارث شناخته می شوند، نحوه دریافت ارث عروس از پدر شوهر، شرایط ارث بردن عروس از پدر شوهر و همچنین میزان ارث عروس از پدر شوهر پرداختیم.
علاوه بر این ها اشاره شد به طور معمول عروس از پدر شوهر خود ارث نمی برد و تنها در صورت وجود شرایط خاصی که در متن به آن ها اشاره شد به عروس ارث تعلق می گیرد. امیدواریم مطالب مذکور برایتان کاربردی بوده و مفید واقع شده باشد.

آیا میدانید در هر ساعت از شبانه روز میتوانید سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب بپرسید؟

این مقاله را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.