موارد و مصادیق سند رسمی
از موارد و مصادیق سند رسمی به چه مواردی میتوان اشاره کرد ؟
از موارد و مصادیق سند رسمی میتوان موارد ذیل را به عنوان نمونه بیان کرد؛ قوانین و فرامین حکومتی آیین نامه ها و مصوبات دولتی اسناد اداری مانند دستورات اداری و مدیریتی اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای محاکم و صورتمجلس تنظیمی مرجع رسیدگی‌کننده اعم از قضایی و اداری و مراجع دادگستری یا غیر دادگستری اسناد تنظیمی توسط ادارات ثبت اسناد املاک و ادارات ثبت احوال اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق اسناد تنظیمی توسط سایر مقامات و مراجع که قانونگذار تنظیم سند را به عهده آنها سپرده مانند پروانه وکالت
شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز، سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب ما بپرسید