مشارکت پزشک در سقط جنین
آیا اگر پزشک یا متخصصی تحت عنوان درمان یا فروش دارو باعث سقط جنین شوند یا در سقط جنین مباشرت به عمل آورند مجازات جرمشان چیست؟
اگر پزشک،ماما یا فروشنده ی دارو و یا اشخاصی که تحت عنوان طبابت و درمان یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام به سقط جنین نمایند و یا وسایل مربوط به این عمل را فراهم نمایند و در سقط جنین همکاری کنند از دوتا پنج سال محکوم و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت می گیرد
شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز، سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب ما بپرسید