قانون سرقت
در قانون سرقت به چه معناست؟آیا سرقت انواع مختلفی دارد؟مجازات نوع هر سرقت چیست؟
طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ فقط به معنای ربودن مال غیر میباشد و به دو نوع تقسیم میگردد که حدی و تعزیری می باشد. به موجب ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت شکل گرفته از نوع حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط زیر باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد: ۱ سرقت در شب واقع شده باشد. ۲ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. ۳ یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند. ۴ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند. ۵ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز، سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب ما بپرسید