سند رسمی
سند رسمی چیست ؟
قانون گذار در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را بدین گونه تعریف نموده است ؛ اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز، سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب ما بپرسید