سندیت فکس
آیا فکس (دورنگار) سند محسوب میشود ؟
فکس دورنگار سند محسوب نمی‌شود بلکه صرفا نوعی تصویربرداری از سند است از همین رو به آن تله کپی (کپی برداری از راه دور) نیز گفته می‌شود. بنابراین فکس فقط نوعی تصویر محسوب می شود.
شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز، سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب ما بپرسید