سند
معنی و مفهوم سند چیست؟
سند نوشته ای است که در مقام اثبات ادعا یا دفاع قابل استناد است با توجه به این تعریف فیلم ،صدای ضبط شده و عکس سند محسوب نمی شود اما به عنوان اماره قضایی برای اثبات ادعای دفاع قابل استفاده است.
شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز، سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب ما بپرسید