سقط جنین
اگر فردی با خوراندن خوراکی هایی به زن حامله که باعث سقط جنین او می شود مرتکب این عمل گردد مجازات جرمش چیست؟
چنانچه شخصی به وسیله دادن ادویه جات یا وسایل دیگر که به موجب آن باعث سقط جنین زن بشود به شش ماه تا یکسال به حبس محکوم خواهد و اگر با علم به موضوع و یا عمداً زن حامله را به مصرف ادویه یا وسایلی که کمک به سقط یا باعث سقط جنین رهنمود کند(معاونت در سقط جنین) به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. نکته که قابل توجه می باشد این است که ثابت گردد که این عمل برای حفظ حیات مادر بوده که در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق با قانون و مقررات مربوطه داده خواهد شد.
شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز، سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب ما بپرسید