تصرف

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
تصرف

تصرف چگونه دلیل مالکیت محسوب میشود ؟ و آیا متصرف برای اثبات ادعای خود نیاز به ارایه دلیل دارد؟

01 تیر 1400 288
متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل ندارد و بار اثبات دعوا بر عهده کسی است که می‌خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.

تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که مالک سابق معلوم نباشد در غیر این صورت باید در دادگاه اثبات نماید که به یکی از اسباب نقل و انتقال، مال موضوع دعوا به او منتقل شده است.
آیا میدانید در هر ساعت از شبانه روز میتوانید مشکل حقوقی خود را با وکلای مجرب در میان بگذارید؟