قیمت دیه شکستگی پا

قیمت دیه شکستگی پا

 

دیه، در لغت به معنای خون‌ بها آمده است و در اصطلاح حقوقی، به وجه یا مالی اطلاق می‌شود که در مقابل نفس یا عضو مجنی‌ علیه به او یا اولیای دم او پرداخت می‌شود.
دیه بر اساس نوع عضو و جنسیت مجنی‌ علیه، به اقسام مختلفی تقسیم می‌شود و یکی از مواردی که دیه معمولاً مورداستفاده قرار می‌گیرد، شکستگی پا یا اندام‌ های دیگر در تصادفات و جراحات است.
 ما در ادامه ی این مقاله قصد داریم به دیه پا و انواع آسیب های آن بپردازیم.

 

 مبلغ دیه شکستگی پا چقدر است؟

 

 برای تعیین میزان دیه شکستگی پا، ابتدا باید نوع شکستگی و میزان آسیب وارده به استخوان مشخص شود. سپس، با توجه به نرخ دیه یک پا در سال جاری، دیه شکستگی پا تعیین می‌شود.

 دیه شکستگی پا در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. طبق این قانون، دیه شکستگی استخوان پا، یک پنجم دیه یک پا است و دیه یک پا به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان است.

 با توجه به نرخ دیه یک پا در سال ، مبلغ دیه شکستگی پا ۱۲۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

 در صورتی که شکستگی پا منجر به عوارض جانبی دیگری مانند محدودیت حرکتی یا درد مزمن شود، ممکن است میزان دیه افزایش یابد. این افزایش دیه بر اساس نظریه پزشکی قانونی تعیین می‌شود .
و در صورتی که شکستگی پا درمان شود دیه آن به مبلغ ۹۶ میلیون می باشد.


 لازم به ذکر است که دیه شکستگی پا در صورتی که منجر به فوت شود، دیه کامل انسان خواهد بود.

 دیه خرد شدن پا:


 در صورتی که پا به گونه ای خرد شود که موجب شود استخوان ها به طور کامل از هم جدا نشوند، اما توانایی عملکرد خود را از دست بدهند، دیه خرد شدن پا به مجنی علیه تعلق می گیرد. با توجه به نرخ دیه کامل پا در سال ۱۴۰۳ ، مبلغ دیه خرد شدن پا یک سوم دیه کامل پا یعنی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان است.

 دیه خرد شدن پا بدون عیب:


 در صورتی که خرد شدن پا بدون عیب درمان شود، یعنی استخوان ها به طور کامل جوش بخورند و توانایی عملکرد خود را باز یابند، دیه آن چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان، به مبلغ  ۹۶ میلیون تومان خواهد بود.

 کبودی پا:

 کبودی پا، به معنای خونریزی زیر پوست پا است که باعث ایجاد تغییر رنگ در پوست و بافت می شود.
 کبودی پا می تواند به دلایل مختلفی، مانند:
 ضرب و جرح، تصادفات رانندگی، یا سقوط از ارتفاع و .... ایجاد شود.
 طبق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، در تعیین دیه کبودی، من جمله کبودی ساق پا، مقرر داشته:

سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل.
تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در بند(الف) می باشد 
یعنی با توجه به نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۳ مبلغ دیه کبودی را سه هزارم دیه کامل ، محاسبه و سپس طبق بند ب این ماده مبلغ دیه را نصف محاسبه می‌کنیم.
لذا، دیه کبودی پا در سال ۱۴۰۳ از جمله کبودی ساق پا، مبلغ ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

 دیه فلج کردن پا و انگشتان پا:


 دیه فلج کردن پا و انگشتان پا، به معنای پرداخت غرامت به مجنی علیه در صورتی است که شخص دیگری به طور عمد یا غیرعمد باعث فلج شدن پا یا انگشتان پای وی شوند در این حالت مجنی علیه، قادر به حرکت دادن پا نیست و نمی تواند از آن استفاده کند.
و یا دیه به طور فلج نسبی که بر اساس میزان فلج شدن پا تعیین می شود.
 در صورتی که فلج شدن پا کامل نباشد، دیه به صورت ارش مشخص می شود.
 ارش، مبلغی است که با توجه به نظر کارشناس تعیین می شود.

 بنابراین، برای تعیین دیه فلج کردن پا و انگشتان پا، باید به مواد ۶۴۱ و ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی، مراجعه نمود.
با توجه به این ماده، دیه فلج کردن هر پا، دو سوم دیه آن پا می باشد که با توجه به نرخ دیه یک پا ۱۴۰۳ (۶۰۰میلیون تومان) مبلغ ۴۰۰  میلیون تومان خواهد بود.

 دیه فلج کردن انگشتان پا نیز در ادامه ماده ۶۴۴ ذکر شده است که می توان نتیجه گرفت با توجه به اینکه نرخ دیه هر انگشت پا در سال ۱۴۰۳ یک دهم دیه کامل بوده، دیه فلج کردن هر انگشت پا در سال ۱۴۰۳، دو سوم دیه آن انگشت، یعنی ۸۰ میلیون تومان خواهد بود.

 

 دیه قطع پا و انگشتان پا:


طبق قانون معین شده دیه قطع پا نصف دیه کامل است و این برای هر دو پا مطرح شده است.
 در صورتی که فقط یک پا قطع شود، دیه آن نصف مبلغ‌ خواهد بود و دیه انگشتان پا نیز به صورت جداگانه محاسبه می‌شود. دیه هر انگشت پا یک دهم دیه یک پا است.

 بر اساس حکم ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی می‌توان چنان نتیجه گرفت که:

 قطع کردن هر پا، از قوزک، موجب نصف دیه کامل سال ۱۴۰۳، یعنی ۶۰۰ میلیون تومان می گردد.
 قطع کردن تمام انگشتان یک پا، از انتهای انگشتان، نصف دیه کامل، یعنی ۶۰۰ میلیون تومان دیه خواهد داشت. در قطع کردن کف پا، در صورتی که آن پا انگشت نداشته باشد، ارش تعیین می شود.

 دیه قطع کردن هر انگشت پا، یک دهم نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۳، یعنی ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود.


همانطور که گفته شد دیه قطع کردن هر بند از انگشتان پا، غیر از شست، یک سوم دیه آن انگشت، یعنی ۴۰ میلیون تومان و دیه قطع کردن هر بند از انگشت شست پا، نصف دیه آن یعنی ۶۰ میلیون می باشد.
 
دیه قطع کردن پای فلج، یک سوم دیه آن، یعنی ۱۵۰ میلیون تومان و دیه قطع کردن انگشت فلج پا، یک سوم دیه آن انگشت، یعنی ۳۰ میلیون تومان خواهد بود.

 اگر قطع پا یا انگشتان پا به صورت غیر عمدی انجام شود، مرتکب باید دیه را به مجروح یا خانواده او پرداخت کند. این مبلغ معمولاً از طریق بیمه شخص ثالث پرداخت می‌شود.

 نحوه مطالبه دیه آسیب پا:

 


 دریافت مدارک پزشکی

 برای دریافت مدارک پزشکی، باید به پزشک قانونی یا بیمارستان مراجعه کنید. پزشک قانونی پس از معاینه شما، گزارشی از وضعیت پزشکی شما تهیه می‌کند و این گزارش شامل نوع و شدت شکستگی، و میزان ناتوانی ناشی از آن است؛ بیمارستان نیز پس از انجام درمان مدارک پزشکی شما را صادر می‌کند.

 

شکایت به دادسرا

 برای شکایت به دادسرا باید به شعبه دادسرای محل وقوع حادثه مراجعه کنید. در شکایت خود باید مشخص کنید که شکستگی پا شما در اثر چه اتفاقی رخ داده است و شخص یا اشخاص مقصر را معرفی کنید.
 همچنین، باید مدارک پزشکی خود را به دادسرا ارائه دهید.

 

رسیدگی به شکایت در دادگاه

 دادسرا شکایت شما را بررسی می‌کند و در صورت احراز تقصیر شخص یا اشخاص مقصر، پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. دادگاه پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات طرفین، رای خود را صادر می‌کند.

 

اجرای حکم دادگاه

 پس از صدور رای دادگاه، محکوم علیه باید دیه شکستگی پا را به شما پرداخت کند. این پرداخت می‌تواند به صورت نقدی یا با پرداخت مال یا خدمات جبرانی انجام شود.

 


 مطالبه دیه از بیمه شخص ثالث

 در صورتی که شکستگی پا شما در اثر تصادف رانندگی رخ داده باشد، می‌توانید از بیمه شخص ثالث نیز دیه دریافت کنید. برای این کار باید مدارک پزشکی خود را به شرکت بیمه ارائه دهید سپس شرکت بیمه پس از بررسی مدارک، مبلغ دیه را به شما پرداخت می‌کند.

 نکات مهم


 در هنگام مطالبه دیه آسیب دیدگی پا باید نکات زیر را در نظر داشته باشید:

 برای دریافت دیه کامل باید شکستگی پا شما بدون عیب درمان شود و در صورتی که شکستگی با عیب درمان شود، میزان دیه کاهش می‌یابد.


 در صورتی که آسیب وارد شده به پای شما منجر به ناتوانی یا از کار افتادگی شده باشد، می‌توانید علاوه بر دیه شکستگی، خسارت ناتوانی یا از کار افتادگی را نیز مطالبه کنید. این خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.


 همچنین برای مطالبه دیه از بیمه شخص ثالث، باید حادثه رانندگی وارده در اثر خطای راننده دیگر باشد.

 

مدارک لازم برای مطالبه دیه شکستن پا عبارتند از:
 

  • شکایت نامه
  • گواهی پزشکی قانونی
  • مدارک شناسایی
  • مدارک مربوط به حادثه

 در ادامه به برخی از سوالات متداول شما می پردازیم:

 آیا دیه شکستگی پا قابل اعتراض است؟

 پاسخ: بله، دیه شکستگی پا قابل اعتراض است. در صورتی که مصدوم یا خانواده او با میزان دیه تعیین شده موافق نباشند، می‌توانند از طریق مراجع قانونی اعتراض کنند.
 برای اعتراض به دیه شکستگی پا، باید در ابتدا به دادگاه مراجعه کنید و اعتراض خود را به صورت کتبی ارائه دهید. در اعتراض باید دلایل خود را برای عدم موافقت با میزان دیه تعیین شده ذکر کنید.
 دادگاه با بررسی اعتراض شما، تصمیم می‌گیرد که آیا اعتراض شما را قبول کند یا خیر.


در صورتی که دادگاه اعتراض شما را قبول کند، میزان دیه را مجدداً تعیین می‌کند.

سخن پایانی:


اگر بعد از مطالعه این مقاله در مورد دیه شکستگی پا در تصادفات سوال یا ابهامی داشتید، می‌توانیند با مشاورین و وکلای ما در ارتباط باشید.
وکلای مجرب و متخصص گروه تیدا با سال‌ ها تجربه در زمینه‌ های مختلف حقوقی، آماده ارائه بهترین مشاوره و خدمات حقوقی به شما هستند.
 ما در تیدا متعهد به پیگیری پرونده شما با تمام توان و تا حصول نتیجه نهایی هستیم.