عنوان پرسش : ................ ۵۷
سلام. طلاق توافقی بین زوج وزوجه تصمیم ازناحیه زوج هست خوبه یانه وزوج میگه مهریه روکه همان دادگاه میبره ودست قاصی روبازگذاشته درتعدیل وزوجه هم خیلی راصی نیست ونمیدانه چکارکنه برای زندگیش این روقبول کنه توافق یانه طلاق توافقی بنفع زوج یازوجه..

باسلام
طلاق توافقی درصورت عدم امکان زندگی ،خدب است ولی باید توضیحات بیشتری بدهید تا راهنمایی کنم.زیرا برخی موارد هست که باید بطور مفصل سوال وشما پاسخ دهید درصورت نیاز بیشتر تماس ویا پیام دهید