عنوان پرسش : .اگه ملکی ۱۰۰ ملیون کارشناسی شده ۳۶
با سلام.اگه ملکی ۱۰۰ ملیون کارشناسی شده و خریدار ۳۰ ملیون خریده و فروشنده هم امضا کرده. و فروشنده نوشته با رضایت معامله کرده و اسقاط همه خیارات ولو غبن افحش کرده. حال یک سال گذشته میتونه فسخ معامله به جهت غبن کند؟

باسلام
وقت بخیر
با توجه به اسقاط خیارات خیر ممکن نیست
بخصوص قید اینکه با رضایت خریداری شده است وجود دارد