عنوان پرسش : گرفتن ارث از برادرم ۱۲
سلام پدرم یه ارثی دارد خونه سه تا برادریم و چهارتا خواهر یکی از برادرم فوت کرده و خونه رو به اسم اون کرده حالا هممون از اون میخوایم بگیریم و برادرم که فوت کرده همسرش حقوق میگیره

باسلام
اگر سند خانه بنام برادر خورده باشد ووی فوت کرده باشند وراث ایشان شامل پدر ومادر وهمسر وفرزندان وی خواهند بود ودرواقع برادران وخواهران ارثی از این خانه نمی برند