عنوان پرسش : کلاه برداری ملکی ۱۳
سلام. شخصی حدود ۱۵ سال قبل از پدر من خواسته بوده که روی زمین پدر من کار کنه و از بیسوادی ایشان سو استفاده کرده و انگشت پدر منو روی کاغذی زده بدونی که هیچکدام از برادر و خواهران من و شخص بنده اطلاعی از موضوع داشته باشیم در ضمن این زمین زراعی بوده و واقع در روستاست و حدود ۳۰۰هزار متر مربع هست و این شخص به هر نحوی توانسته سند این زمینو به نام خودش بزنه و حالا ما خبردار شدیم که ایشون داره حدود ۱.۵ میلیارد تومان وام میگیره از روی این زمین. حالا ما موندیم چکار کنیم؟ در ضمن این شخص پسرعموی منه. ممنون

با سلام
مفاد نوشته ای که فرد ذیل آن را امضا یا اثر انگشت زده است بر علیه وی قابلیت استناد دارد. لیکن می توانید با استناد به بی سواد بودن پدر و عدم اطلاع خانواده و سایر قرائن و شهادت شهود و تحقیق و معاینه محلی از طرف مقابل شکایت تحصیل مال از طریق نامشروع انجام دهید و در این راستا عدم صحت مبایعه نامه را ازطریق عدم پرداخت ثمن به چالش بکشید لیکن نتیجه گرفتن زیاد محتمل نیست.