عنوان پرسش : کلاهبرداری ۲۷
سلام.یک فرد کلاهبردار ک قبلا با قید وسیقه آزاد شده و بعد از ان شروع به کلاهبرداری نموده و اکنون نیز متواری است.حال بعد از آزادی با وسیقه اینجانب را فریب داده ودرحال حاظر متواری است. حال اینجانب تمام اقدامات قانونی را انجام داده و موفق به دستگیری فرد مورد نظرنشده ام.آیا امکان دارد که روی وسیقه های آزادی این شخص اقدام کنند.

با سلام
قطعا بعد از ابلاغ به وثیقه گذار برای حاضر کردن متهم و عجز وی از معرفی نامبرده، نسبت به ضبط وثیقه اقدام خواهد شد