عنوان پرسش : کسی که جنس بنجلی ۴۴
سلام وقت بحیر لطفا بفدمائید به کسی که جنس بنجلی را به عنوان بکر به فروشنده میفروشد و خریدار بعدا متوجه میشود که آن چیزی که فروشنده ادعا نموده نمیباشد چه اصطلاحی اتلاق و آیا اگر در شکوائیه اولیه و لایحه به قاضی چنانچه محض یادآوری ماده و تبصره قانونی را در شکوائیه لحاظ نماید آیا برخورنده نیست و اصولی میباشد..ممنون اگر راهنمائی فرمائید

سلام
کاربر محترم اینکه یک کالا با وصفی که توافق شده مطابقت ندارد موجب خیار فسخ برای شماست و اوردن مستند قانونی خیلی هم بجا و صحیح است