عنوان پرسش : کسر اضافه کار ۸۲
باسلام
باتوجه به اینکه بنده چندین سال اضافه کار ثابت داشتم اما در ماه جدید از اضافه کارم کسر کردند، آیا میتوانم از کارفرما شکایت کنم؟ به نتیجه میرسم؟

باسلام
اگر اضافه کار داشتید و پرداخت نکردند در هیأت حل اختلاف شکایت نمایید
موفق باشید