عنوان پرسش : کارگر فروشنده مغازه ۴۷
سلام؛ خسته نباشید
بنده صاحب یک مغازه در بازار تهران هستم و یک فروشنده استخدام کرده ام و برای من کار می کند!
اخیرا تقریبا مطمئن شده ام که مشتریان مغازه را به حساب های خودش راهنمایی کرده و پول ها را به جای حساب من به حساب خود می ریزد!
همچنین پرینت حساب او را نیز با ۳۰ گردش آخر گرفته ام که در آن نام چندین مشتری من مشخص است که به حساب این شخص پول واریز کرده اند!
از لحاظ قضایی چ کاری می توان کرد؟

با سلام اینکه معاملات با اموال شما بوده باید یا نه و نحوه اقدام کارگرتان اهمیت دارد