عنوان پرسش : چگونگی طرح شکایت ۱۲
سلام من جنسی را از نمایندگی در یک شهر میخواهم اما نمایندگی اصلی و کارخانه که در تهران است دایما این هفته و هفته بعد میکنند و جنس را برای من باربری نمیکنند نمایندگی شهرستان هم دایما این هفته و هفته بعد میکنند حالا من چطوری میتونم شکایت کنماز نمایندگی اصلی و نمایندگی که در شهرستان است تا هم پولم را بگیرم و هم سودی را که از پول من در این مدت بدست اوردند بگیرم لطفا راهنمایی کنید ممنون

با سلام
شما می توانید مطابق ماده 406 قانون مدنی معامله را فسخ نمایید یا مستن به ماده 376 قانون مدنی نمایندگی را ملزم به تحویل کالا کنید