عنوان پرسش : چگونه رفتار کنم ۶۷
آیا امکان اثبات دلیل از طریق تلگرام هست و گوشی شوهرم/

با سلام در زمان طرح وعوی ایشون گوشی خود را ارائه نخواهد نمود و حتما اطلاعات را پاک خواهد کرد