عنوان پرسش : چگونه اقدام کنم ۴۶
با سلام چندماه پیش در دوران عقد فهمیدم که شوهرم با یک زن شوهر دار که حتی یک بچه جهارساله رابطه دارد و حتی برای او خرج می کنددر حالی که در این مدت به من اصلا رسیدگی نکرده و حتی نفقه هم نمی دهد و خرج و مخارج خانه هم به علت شاغل بودن من با من است ایشان از طریق تلگرام با هم رابطه دارند آیا من می توانم پیش از طلاق از آن زن شکایت کنم ؟ برای طلاق چگونه باید اقدام کنم ؟

با سلام می توانید به جرم رابطه نا مشروع شکایت نمایید (البته اگر ادله دارید و یا حداقل ارتباط ایشان تلفنی هم بوده و یا شاهد داشته باشد) و سپس برای طلاق اقدام نمایید و یا اینکه مستقیما طرح دادخواست نمایید و برای طلاق باید از طریق دفتر خدمات قضایی دادخواست بدهید