عنوان پرسش : چک و سفته بابت حسن انجام کار ۲۶
بنده در یک فروشگاه مشغول به کار شدم که دوتا قرار داد یک سه ماهه و یک یکساله نوشته و امضا گرفته و یک چک ۲۰ میلیونی از ضامن و سفته ۲۰ میلیونی از خودم و در قرار داد شماره چک و سفته قید شده است ولی به خاطر نامناسب بودن کار میخواهم استعفا بدهم آیا کارفرما میتواند چک وسفته را به اجرا بگذارد(چون در قرارداد قید شده است که بدون موافقت کارفرما حق رها کردن کار را ندارید و چک و سفته به اجرا در می آید)

سلام
اولا مراتب اسعفا را ١٥ روز قبل از خروج اعلام كنيد ثانيا دريافت چك يا سفته توسط كارفرما غير قانوني است مي توانيد به اداره كار شكايت كنيد