عنوان پرسش : چک برگشتی وخیانت درامانت ۲۳
باسلام احتراما یک خودرو را به قیمت ۵ میلیون تومان به قرار ۲ میلیون نقد و۳ میلیون در۴ فقره چک هر چک به مبلغ ۷۵۰ هزار تومان وچک آخر قرار شد دردفترخانه به اینجانب داده شود.البته خودرو پلاک شده ولی دفترخانه نرفتیم.اولین چک موقع سررسید پاس نشد وجواب تلفن بنده را نمی داد.وچک را برگشت زدم چون مبلغ چک ها کم بود چک های دیگر را هم برگشت زدم ....با توجه باینکه چندبار خریدار بابنده تماس گرفت که مشکل مالی دارد وکمی به او وقت بدهم .....به هرحال یکسال ونیم از این موضوع گذشته وبنده فقط چک هارا برگشت زده ام. حال نظرباینکه امیدی به پاس شدن چک ها نمی باشد وچک آخر هم که امانت نزدخریدار بوده که می بایست درتاریخ چک دردفترخانه به اینجانب داده می شده،حال می توانم با شکایت کردن از قانون جدید چک استفاده کنم و خسارت تاخیر بی ارزش شدن پولم را بگیرم وهمچنین به جرم خیانت درامانت درخصوص چک آخر اقدام نمایم .خواهشمنداست راهنمایی بفرمائید

با سلام
بزه خیانت در امانت متصور نیست.
می توانید دادخواست مطالبه ثمن‌ را علیه طرف مقابل مطرح کنید