عنوان پرسش : پیشنهاد وتشکر ۲۲
باسلام و عرض تشکرازبزرگواری جناب آقای ربیعی وکیل ومشاورمحترم ودیگرهمکاران محترم .تقاضامندم چونکه مشاوران محترم بدون توقع محبت دارند لااقل متصدیان سامانه محل وقسمت مناسبی برای تشکروقدردانی و پیشنهاد در سامانه اختصاص تاازانطریق وگزینه مربوطه بشود مراتب تقدیروتشکرباستحضارمتصدیان وکاربران محترم قرارگیرد ممنون وسپاسگزارم

سلام
در مورد این موضوع
تشکر