عنوان پرسش : پیداکردن فردی که حکم جلبش رو داریم ۹
سلام
ی نفر چک منو پاس نکرده و حکم جلبش رو گرفتم ولی نمیتونم پیداش کنم. چجوری میتونم پیداش کنم؟

با سلام
از طریق حساب بانکی از آدرس وی مطلع شوید