عنوان پرسش : پرداخت حق بیمه ۱۹
سلام .... من ۱۵ روز در یک آشپزخانه کار کردم و البته قرارداد هم نداشتیم و الان اومدم بیرون آیا الان میتونم برم اداره بیمه و از ایشون بابت همون ۱۵روز کاری ک کردم‌ برای پرداخت بیمه شکایت کنم ؟؟؟ و اگه میشه باید برم کجا اداره بیمه یا کار؟؟؟؟

با سلام
با محض استخدام، کارفرما مکلف به بیمه نمودن کارگر است.
چنانچه قبل از انقضاء مدت قرارداد کار که به صورت شفاهی منعقد گردیده، بدون دلیل قانونی کارفرما شما را اخراج نموده است، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، کارگر باید ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما مراجعه کند و درخواست بازگشت به کار را ارائه کند؛ هیات تشخیص کارفرما را فراخوانده و در این خصوص از وی توضیح می‌خواهد. اگر اخراج کارگر بر اساس دلایل موجه و با طی مراحل قانونی باشد که کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است اما اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد، در این صورت، هیات تشخیص حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر می‌کند.

اگر کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند یا کارگر تمایلی به بازگشت به محیط قبلی را نداشته باشد، در این صورت، کارفرما مکلف است از تاریخ اخراج حقوق کارگر را پرداخت کرده