عنوان پرسش : ویزای تحصیلی ۱۰
با اجازتون وانس اپ مزاحم تون شدم اکر امکان داره واستون اونجا حرف بزنیم

سلام و درود فراوان
مراجعه کننده محترم
ضمن سپاس از مراجعه به سایت ما
در مورد این سوال که شما طرح فرمودید
سوال را واضح بپرسید