عنوان پرسش : وصیتنامه و حق وکالت ۱۶
با درود و عرض تشکر از محضرتان
عمو و زن عموی من دارای دو واحد اپارتمان بودند که زن عموی من با کمک برادرشان یک وصیت نامه تنظیم کردند که طبق ان قرار شد بعد از فوت هر کدام از انها این دو واحد اپارتمان وقف سرای سالمندان زرتشتی قرار بگیرد (ما زرتشتی هستیم ) منوط به اینکه فردی را که زنده باشد در سرا تا اخر عمر در انجا نگهداری کنند و در اواخر سال ۹۴ زن عموی من فوت کرد و عمویم را به سرا بردند و دو واحد اپارتمان را در اختیار گرفتند
لازم به ذکر است که در حدود سال ۹۳ عمویم وکالت دریافت حقوقش و دریافت حسابهای بانکی اش را به من داد و من خرجهایی را که در ان موقع داشتند انجام میدادم و بعد از رفتن عمویم به سرا خرجهای اضافه ایی که در سرا برای عمویم انجام میشد (از قبیل هزینه های .داروئی و پزشک و پوشک و ...)را از طریق همان کارت پرداخت میکردم حالا مشکلی که من دارم اینست که در پاراگرافی از اینوصیتنامه امده است که کارت حقوق عمویم هم در اختیار سرا باشد تا در جهت هزینه های عمویم مصرف گردد
حالا با توجه به اینکه اختیار استفاده از کارت را من وکالت دارم و در این وکالت حق توکیل به غیر را ندارم ایا سرا میتواند مدعی در اختیار داشتن وجوه کارت از الان (چون به تازه گی این موضوع را به من گفته اند )و یا حتی از سال ۹۴ باشند ؟
با تشکر - سیروسی

سلام
در مورد این موضوع
اختیار مصرف حقوق با مالک آن است و وصیت دیگری در آن نافذ نیست