عنوان پرسش : هزینه دادرسی مهریه ۱۳
سلام من مهریمو که ۶۰۰سکه هس از طریق ثبت به اجرا گداشتم میخواستم بدونم هزینه دادرسی مهریم چقدره و ایا تو دادگاه قبول میکنن ندارم؟

با سلام
مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت هزینه ای نداشته لیکن در دادگاه سه و نیم درصد را باید هزینه دادرسی پرداخت نمایید که می‌توانید دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دهید که پذیرفته می‌شود