عنوان پرسش : نیم عشر دولتی ۲۵
سلام
اعسار بنده در مورد در خواست مهریه همسرم در دادگاه تجدید نظر قطعی شده است بنده هیچ گونه مالی و اموالی ندارم و پرداخت همین اقساط هم کار سختی است در اجرایه کل مهریه در قسمتی به پرداخت نیم عشر دولتی اشاره شده است سوالم اینجاست که این مبلغ چه میزان است و چطور و چه زمان باید پرداخت گردد (مهریه به تعداد ۱۰۰ سکه بهار ازادی )
آیا راهی است من این مبلغ و پرداخت نکنم ؟
در صورت عدم پرداخت چه نیم عشر چه میشود؟

با سلام
نیم عشر اجرایی با توجه به میزان محکوم به معین می‌گردد اگر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برای اجرای مفاد دادنامه اقدام کنید از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف می شوید در غیر این صورت و در صورت عدم پرداخت آن دولت با شناسایی اموال شما نسبت به وصول مبلغ اقدام می نماید.