عنوان پرسش : نکاتی که در لایحه دفاعیه در شکایت گرفتن خسارت ایام بازداشتی حائز اهمیت است ۱۳
با عرض سلام و ادب
مدتی قبل که به خاطر شکایت چندین نفر به اتهام کذب و واهی با شهادت حسی و دروغ سرقت برایم قرار کیفر خواست ۳۰ میلیونی وثیقه صادر و من به خاطر عدم توانایی در تودیع وثیقه به مدت ۶ ماه به زندان افتادم.و بعد از ان با پرداخت ۳ میلیون وجه فردی را راضی به سپردن وثیقه کرده و آزاد شدم.و در برج ۱۰ پارسال در دادگاه تجدید نظر بطور کلی از تمامی اتهامات تبرئه گردیدم.
حال که قصد شکایت برای گرفتن خسارت ایام بازداشتی ام را دارم.میخواستم با شما مشورت کنم که با مطرح کردن چه مواردی دادگاه قانع و حاضر میشود که خسارت ۶ ماه حبسی که بیگناه تحمل کردم را تامین کند و یا به عبارتی ذکر چه مواردی در لایحه تقدیمی در گرفتن خسارت میتواند موثر باشد؟
۲)ایا همچین دادگاهی حضوری برگزار خواهد شد؟

با سلام
چنانچه مورد شما از موارد ذکر شده در ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری نباشد، صندوق مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود.
اغلب غیر حضوری است.