عنوان پرسش : نوشتن لایحه روی تجدید نظر خواهی برای طلاق ۴۸
برادرم با همسرش یه توافقی کردن برای طلاق و برادر من یه فقره چک روز بابت مهریه به ایشون داده و ۳۰عدد سکه هم قرار کردن ماهی یک عدد پرداخت کنه این توافق کاملا قانونی انجام گرفته ولی برای طلاق نرفتن .خانمش رفته رو کل مهریه اقدام کرده ما یه لایحه دادیم که رای قاضی به نفع ما صادر شد ولی الان رفتن روی اون رای تجدید نظر خواهی کردن

منظورتون از کاملا قانونی چیست؟
اگر صرفا توافقی صورت گرفته و زوجه منصرف از توافق شده باشد میتواند نسبت به مهریه اقدام کند