عنوان پرسش : نفقه و حق حبس ۹۵
با سلام
اگر زنی از حق حبس استفاده کند نفقه بهش تعلق می گیرد؟
و اگر تعلق میگیرد طبق شروط عقدنامه اگر تا ۶ ماه نفقه پرداخت نشود حق طلاق به زوجه داده می شود؟
با تشکر

باسلام
نفقه تعلق میگیرد.
چنانچه تا شش ماه نفقه نپردازد میتوان علیه وی شکایت کیفری ترک انفاق نمایید واگر رای علیه وی صادر شد وبازهم نفقه پرداخت نکرد میتوان دادخواست طلاق به جهت نپرداختن نفقه بدهید
موفق باشید