عنوان پرسش : نفقه وتمکین ۲۰
وما رمیت اذرمیت ولکن الله رمی:
باسلام وتشکروعرض ادب به حضورشما که زحمت میکشید سوالی داشتم از خدمت شما برادرم دوسال پیش پرونده ای که پدرخانومش امده ودرو پنجره خانشو شکونده ورود به عنف ودرراه هم با ماشین پدرزنش که به عمد زیر کرده وعمد محرض شده البته بارشوه نتوانستن کاری کنن ودرپرونده مهریه ونفقه ما وکیل گرفیم وحق زحمه رو جلوتر پرداخت کردیم درهیچ کدام از پرونده ها وکیل رو اصلا پیدا نمیکنیم هیچ کاری برای ما نمیکنه وطرف ما که پدرزن برادرم هستن برای هرپرونده یه وکیل جداگانهرگرفته وورود به عنف هیچ زندانی ننوشتن اش مالی کردن درپرونده تصادف به عمد وقصد کشت نوشته شده فقط دیه نوشتن وهیچ زندانی نوشته نشده که بازهم خودمااعتراض زدیم ووکیل خودمون که درمحل انها سکونت دارد رو باز هم ندیدیم وقتی هم که پیداش میکنیم میگویید که باشد دادگاه میرم رسیدگی میکنم ولی هیچ اقدامی نمیکند وهمه موکلها رو اول دستمزدهارو میگیره وبعد همه رو دست به سر میکند خود پرونده ها یه طرف با این وکیل که در باغفیض اسلامشهر تشریف دارن مدارا کردن هم یه طرف خود وکیل میداند که دوباره هیچ پولی نمیماند که وکیل دیگری بگیریم ما چکار کنیم به کی باید شکایت کنیم؟؟؟هزاران بار پیام تماس شاید یکبار جواب بدهد چرا ما که حق مسلم باماست نه رشوه دادیم نه دروغ وریا کردیم نه بالادستی های اشنا وپارتی باز داشتیم چرا پرونده هارو باید ببازیم سوالم اینه که باتوجه به روند کندی وکیل وازطرفی زرنگی موکلین اونها که فوری با اون وضعیت تصادف برادرم درخواست تمکین دادن که نفقه هم بتواند بگیرد وما هم باتوجه به جلب اعتراض زدیم که ایشون تمکین نمیکنن وخانه مستقل میخوان ومنزل مادرم وبامادرم نمیخوان زندگی کنن وبعداز یکسالو نیم هنوز کارشناس برای دیدن منزل نیامده وبرادرم هم دریک شهر دیگه با پای مصدوم مشعول به کاری ارزان و سبک شده اند که نتونستن زندان بندازنش با این هم فشاروابروریزی وتعقیبو گریز زیادی که به برادرم وارد میکنن ایا دلیلش ادامه زندگی این زن هست یا مطالبه نفقه ومهریه واجرت المثل وبقیه چیزها به نظرشما نفقه بعداز امدن کارشناس تعیین میشودیا بدلیل نداشتن خانه غیراز خانه مادرمون نفقه یکسال رو باتوجه به اعتراض واظهارنامه که دادیم شامل میشه یا خیر

با سلام
بعد از احراز تمکین زوجه از زوج، تا زمانی که نشوز وی ثابت نگردد، نفقه به زوجه تعلق می‌گیرد.