عنوان پرسش : نحوه صحیح درج مبلغ اضافه حق تخصص در قرارداد قانون کار ۶۷
با سلام و خسته نباشید میخواستم بدانم مبلغی که اضافه بر حقوق پایه قانون کار به چه شکل باید در قرار داد کار فی مابین کار فرما و کارمند درج شود.
قرارداد به شکل روزانه ویا یک ساله منعقد می شود و بنده به عنوان یک کارمند میخواهم بدانم که این مبلغ حق تخصص چگونه باید در قرار داد آورده شود که پس از پایان قرارداد قابل مطالبه باشد.
آیا لازم است تا در جدول جزئیات مبلغ حقوق در کنار حق روزانه آورده شود؟ یا باید مبلغ حق روزانه افزایش پیدا کند؟

با سلام
حق فنی در قانون کار در کارگاه های بیش از دع نفر پیش بینی شده و بهتر است در قرارداد یا فیش حقوق ذکر شود
موفق باشید