عنوان پرسش : نامه دادسرا ۱۴
باسلام حسابم دادسرای محل خواهان مسدود کرده برای ازادسازی حتما باید از همان دادسرا نامه بگیرم؟اگر امکان حضور نداشته باشم بخاطر دوری مسافت راه دیگری هست؟و ایا اینکه اگر در دفترخانه رضایت بده شاکی میشه ازاد شد حساب یا باید منتظر رای تجدید نظر بود؟

با سلام
نیاز به مراجعه حضوری به شعبه مربوطه است.
بعد از صدور رای