عنوان پرسش : مهریه ------ ۲۲
سلام من ۲/۱۶ درخواست اعسار دادم یه حساب جدید باز کردم حسابم باز مشکلی نداره آیا دوباره این حساب جدید استعلام میشه

با سلام
به درخواست محکوم له چنانچه مطلع شوند می توانند استعلام مجدد را از اجرای احکام تقاضا کنند