عنوان پرسش : مهریه ---- ۲۴
منظورم اینه الان حساب باز کردم این حساب ا لان بازه اینو دولت میتونه ببنده یا اینکه باید خانم درخواست بده اگه بفهمه

زوجه باید درخواست کند