عنوان پرسش : مهریه و نفقه ۲۸
سلام وقت بخیر
تو دوران عقد هستیم با  همسرم به مشکل خوردیم درخواست نفقه و مهریه داده و دوشیزه نیستن
نفقه اش پرداخت کردم مهریه اشم دادخواست تقسیط دادم
میخوام بدونم چه جوری میتونم برشون گردون سر زندگی

با سپاس

با توجه به اینکه دوشیزه نمی باشند دادخواست الزام به تمکین بدهید.