عنوان پرسش : مهریه معوقه ۷۳
در سال ۹۰ در دادگاه بنده طلاق گرفتم البته به صورت توافقی که حضانت بچه درصورت بخشیدن نفقه اش به پدر بعد من داده شد به طور کامل همچین در طلاق نامه قید شد که روح موظف است ماهیانه نیم سکه به عنوان مهریه به بنده بدهد که کل مهریه ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی بود و زوج با رای دادگاه موافقت کرد و همچنین در محضر تعهد داد که بپردازد ماهیانه نیم سکه به بنده
ولی از سال ۹۰ تا کنون وی نسبت به پرداخت آن هیچ اقدامی نکرده است بنده چندین بار همان اوایل مراجعه به دادگاه کردم ولی گفتند که باید دوباره درخواست بدهم لطف میکنید راهنمایی کنید ممنون میشم

در پرونده طلاق بابت اجرای مهریه تقاضای اجراییه باید می دادید ولیکن در حال حاضر نیز می توانید.