عنوان پرسش : مهروموم وتحریرترکه ۱۵
سلام خسته نباشید دادخواست مهروموم وتحریر ترکه دادم داداخواست شورای حل اختلاف برده ام وکل زمین پدرم ۱۰هکتارمیباشد برادرم مبایعه نامه مشاوره املاکی داره عادی هست نصف زمین کشاورزی ۵هکتار میگه مال خودم هست طبق سندعادی مبایعه نامه بنگاهی ایا درزمانی که شورای حل اختلاف اومد مهروموم وتحریرترکه اموال متوفی انجام بده ایا سندی که برادرم عادی داره کارشناس حل اختلاف ازش قبول میکنه درصورتی که ماسندبرادرم اصلاقبول نداریم

سلام
در مورد این موضوع
فقط صورت برداری می شود
اگر قبول ندارید شکایت ابطال دهید