عنوان پرسش : مطالبه وجه سفته ۲۵
بابت عدم پرداخت اقساط مسکن مهر ..سفته گرفتم که اگر اقساط پرداخت نشد سفته ها را اجرا بزارم...و از قرار اقساط پرداخت نشد.سفته ها بردم دادگاه. جلسه اول حضور نداشت. حالا ابلاغ امده رفع نقص کنم یعنی هزینه دادرسی رادپرداخت کنم ..سوال من اینه اگه هزینه دادرسی را مرداخت کنم مرحله بعد چی میشه؟؟؟اگه بازم حضور نداشت...تکلیف اینکه هزینه وردم چی میشه؟؟ممنونم

با سلام
بعد از پرداخت هزینه دادرسی، جلسه ای برای رسیدگی به دعوی تشکیل خواهد شد و در صورت اثبات استحقاق شما نسبت به وجه مندرج در سفته ها،رای مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام هزینه دادرسی که شما پرداخت کرده اید، صادر خواهد شد.